Logotype Rationellamedia ABVälkommen till Rationella Media AB. Marknadsledande producenter och distributörer av högklassiga bokbinderiprodukter.
 
 
 
English - Welcome to Rationella Media AB. Hello and welcome to our homepage! We are designers and producers of high quality stationery gifts.
Svenska - Välkommen till Rationella Media AB. Marknadsledande producenter och distributörer av högklassiga bokbinderiprodukter.
Suomi - Välkommen till Rationella Media AB. Marknadsledande producenter och distributörer av högklassiga bokbinderiprodukter.
Deutsch - Willkommen bei Rationella Media AB. Führende Hersteller und Vertreter von hochwertigen Buchbindereiprodukten.

Stefan Tiemark, VD

tel +46 (0)31 227 710

mobil +46 (0)709 18 20 04

stefan.tiemark@rationellamedia.se

Erik Tiemark

tel +46 (0)31 227 710

mobil +46 (0) 707 670 850

kontoret@rationellamedia.se

Eva Tiemark, Kundtjänst

tel +46 (0)31 227 710

eva.tiemark@rationellamedia.se

Kjell Karlsson, Försäljning Sverige

mobil +46 (0)730 34 35 00

kjell@rationellamedia.se

Åse Jakobsson, Försäljning Sverige

mobil +46 (0)709 72 73 12

ase.jakobsson@rationellamedia.se

Håkan Larsson, Lager

tel +46 (0)31 227 760

hakan.larsson@rationellamedia.se

Försäljning Norge

Odd Langås

mobil 91 571 478

Försäljning Danmark

TEAM JL ApS

Köpenhavnsvej 72-74

4600 Köge

tel +45 56 66 28 66

mobil +45 60 16 12 14

jens@teamjl.dk

Försäljning Finland

Scandipap Oy

Keskitie 4 A

33470 Ylöjärvi

Jyrki Marttala

tel 0400-830238

scandipap@elisanet.fi

  Rationella Media AB. Argongatan 8. 431 53 Mölndal. Telefon 031- 22 77 10. Fax 031- 22 98 52.